CHƯƠNG TRÌNH VÌ SỰ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN, NÔNG DÂN CHỦ ĐỀ “ VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG TRONG LIÊN KẾT CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG NGHIỆP”

Chương trình Vì sự phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân chủ đề: “Vai trò của tín dụng trong liên kết chuỗi giá trị nông nghiệp” do Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp tổ chức ngày 27/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh.


 

Các chuyên gia trong chương trình đã đưa ra những nhận định khách quan về chuỗi giá trị nông sản xoay quanh 2 vấn đề lớn là “Hình thành các cánh đồng lớn và thu hút doanh nghiệp có tiềm lực về tài chính là chìa khoá cho hai vấn đề lớn là đất và vốn cho việc liên kết xây dựng chuỗi giá trị nông sản hiện nay”.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Thành Phụng Nguyên Trưởng Bộ phận Thường trực phía Nam - Trung tâm Khuyến nông quốc gia phân tích, sản xuất nhỏ lẻ là cản trở lớn nhất trong việc liên kết xây dựng chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp bởi doanh nghiệp không thể liên kết với từng nông hộ. Hơn nữa, trong bối cảnh nhiều nông dân chưa nhận thức đầy đủ về vai trò và lợi ích của mình khi tham gia liên kết sản xuất thì việc tập hợp thành các hợp tác xã vẫn còn khó khăn, việc thực hiện các cam kết giữa doanh nghiệp với nông dân cũng không được đảm bảo.
Bên cạnh đó, muốn thúc đẩy việc liên kết trong xây dựng chuỗi giá trị nông sản, phải giải quyết được hai vấn đề lớn là đất và vốn. Trong đó, quỹ đất sản xuất nông nghiệp không thể mở rộng mà chỉ có thể tập hợp nhiều nông hộ thành các hợp tác xã, tổ hợp tác để hình thành nên các “cánh đồng lớn”. Theo đó, cần phải tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nông dân về liên kết sản xuất cũng như tuân thủ các cam kết đã thỏa thuận với doanh nghiệp. Về vấn đề vốn, cần có những doanh nghiệp có năng lực về tài chính và quản trị tham gia đầu tư để dẫn dắt sự phát triển của chuỗi giá trị phù hợp với nhu cầu thị trường.

Song song với phần phân tích và thảo luận của các chuyên gia là Khu vực trưng bày của các doanh nghiệp tiêu biểu như Ba Huân, HiFarm, Long Thuận, Chanh Việt, Ong Mật… và Bột Rau Sấy Lạnh Quảng Thanh cũng hân hoan góp mặt trong chương trình như một đại diện tiêu biểu cho sản phẩm Việt dành cho người Việt chất lượng cao.